Skip to main content

Kaj je Coaching

Te zanima več o coachingu?

Kaj je coaching in čemu služi?

Beseda coaching zveni precej tuje, zato sama raje uporabim besedno zvezo trening osebne odličnosti. Ponuja zbirko uporabnih, praktičnih znanj iz različnih področij (šport,  praktična psihologija, nevro lingvistično programiranje…), s pomočjo katerih naredimo premik iz točke A v B. V zadnjem času se izraz pojavlja v medijih, na družbenih omrežjih in v širši javnosti. Pogosto služi kot preventivni ukrep, ko zaznamo, da se nam dogajajo življenjske situacije, ki jih ne znamo ali ne zmoremo konstruktivno rešiti sami.

Kdaj ga uporabiti?

Coaching je uporaben za soočanje z izzivi na najrazličnejših področjih: komunikacija oz. odnosi, reševanje problemov in konfliktov, osebnostna rast, upravljanje s čustvi in stresom, upravljanje s časom, oblikovanje in doseganje ciljev, načrtovanje, sprejemanje odločitev, delo na prepričanjih (rahljanje ali sprememba omejujočih prepričanj), prebujanje potencialov in kreativnosti, grajenje samozavesti, zmožnost zavzemanja zase in premagovanje treme …

Vsestranskost

Med drugim ga lahko uporabljamo za razbremenitev ali izboljšanje odnosov na delovnem mestu in v družini, za pridobivanje notranjega miru in ravnovesja, za povečanje samozavesti. Da si priznamo, kaj zmoremo, da znamo praznovati dosežke, da uspešno zaključimo projekt, študij ali delovno nalogo, da s čim manj stresa izpeljemo zahtevni nastop, da se opogumimo za novo partnerstvo ali da raziščemo, če si partnerstva sploh želimo. Da si uredimo življenjske prioritete in ugotovimo, kaj želimo početi v prihodnosti, v kaj smo pripravljeni vložiti več energije, v kaj pa je ne želimo več vlagati. Da se otresemo nekaterih predsodkov, da pričnemo zaupati v svoje zmožnosti in zmožnosti svojih bližnjih in da prebudimo svoje in njihove potenciale. Da postanemo manj odvisni od mnenja drugih in da si upamo povedati svoje.

Gre torej za paleto vsakodnevnih na videz drobnih stisk in nezapletenih izzivov, ki pa jim posamezniki v določenem življenjskem obdobju preprosto niso kos. Ker ne gre za hude, npr. bolezenske pritiske, ampak »samo« za manjšo kakovost življenja, si pogosto mislijo, da »preveč komplicirajo«, da se bodo zadeve »že nekako« razrešile, ali pa jih neproduktivno »pogrevajo« v prijateljskih razgovorih in se vrtijo v začaranem krogu.

Kaj coaching je in kaj ni?

Coaching zato predstavlja odlično priložnost za zapolnitev vrzeli, ki vlada na področju podpiranja posameznikov pri tovrstnih življenjskih stiskah in izzivih. Coaching namreč ni namenjen zdravljenju ali terapiji zahtevnih psihotičnih, depresivnih, nevrotičnih stanj, ki so dobro pokrite z vrsto temu namenjenih storitev različnih javnih in privatnih institucij, svetovalnic in podjetij. Je pa idealen za tiste stiske in izzive, pri katerih je moč graditi na posameznikovi zmožnosti za učenje, raziskovanje, prebujanje potencialov in za zavzemanje alternativnih pogledov na to, kar se mu dogaja ali kar bi še lahko storil.

»Kar se Janezek nauči, to Janezek zna.«

Dodana vrednost coachinga je tudi v tem, da stavi na opolnomočenje osebe. Torej na to, da bo oseba na osnovi izkušnje iz coachinga sama privzela in ponotranjila način (samo)spraševanja in (samo)raziskovanja, kakršnega je izkusila v odnosu s coachem; da bo usvojila veščine, da lahko SAMA poišče mnogo več rešitev, kot je zmožna prvi hip videti in da lahko v sebi, v ta namen odkrije in vključi mnogo več potencialov, kot sprva misli.

To pa je trajnostna naravnanost, ki osebi omogoči, da tudi v prihodnjih situacijah zavzema raziskovalno in proaktivno držo in da način komuniciranja, ki ga je doživela s coachem ohrani trajno. Tako v odnosu s samim seboj, kot v odnosu s svojimi bližnjimi. Lahko bi torej rekli, da je dodana vrednost v tem, da oseba skozi coaching ne razreši le problema, zaradi katerega je prišla po pomoč, ampak da skozenj osvoji tudi drugačne poglede nase in na reševanje problemov ter zna v praksi uporabljati konstruktivne strategije in načine komuniciranja s sabo in drugimi.